Vrijwilligers in het inloopteam Menen

Wie zijn ze? 
vrijwilligersmenenSinds 2002 werkt het Inloopteam Menen met vrijwilligers. Ze startten met 2 vrijwilligers voor de kinderopvang tijdens de moedergroep. Stilaan groeide de groep voor verschillende onderdelen van de werking: het Ruilhoekje, logistiek, klusjes, …
Momenteel staat de teller op 17: 15 vrijwilligers zijn al geroutineerd, 2 vrijwilligers zijn ‘in opleiding’.
Kenmerkend voor de groep is de grote differentiatie:

 • – mama’s die vroeger naar de groepswerking kwamen -) doelgroepvrijwilligers
 • – bewoners van ‘Eigen Woonst’ (dienst begeleid wonen psychiatrie), cliënten van Maatwerk-groep Ubuntu (mensen met een beperking) -) kwetsbare vrijwi lligers
 • – mensen die we aanspraken omwille van hun kennis en expertise
 • – mensen die zichzelf spontaan aanboden om een handje te helpen indien nodig

Omwille van deze grote differiëntatie is ook de aanpak, coaching en ondersteuning heel gedifferiënteerd; gaande van werkvloerbegeleiding, coachingsgesprekken, instrueren, infomomenten tot uitwerken van inhoudelijke nota’s.
Het is balanceren tussen nabij zijn, opvolgen, meedoen tot loslaten, openstaan voor feedback en bijsturing. Intensief, uitdagend, soms frustrerend maar o zo verrijkend.

Wat doen ze?
vrijwilligersmenen2In verschillende onderdelen van de werking zijn de vrijwilligers aan de slag.

 • – 2 vrijwilligers staan in voor de tweewekelijkse kinderopvang : de kindjes verversen, soep geven, meespelen met wat de kinderen zelf aanreiken, kinderen laten kennismaken met nieuw speelgoed,  samen dansen, voorlezen
 • – 3 vrijwilligers zetten hun schouders onder het Ruilhoekje en de Pamperbank : iedere maandagvoormiddag staan ze in voor het sorteren van de binnengekomen kinderkledij, rekken op orde zetten, …. In de namiddag ontvangen ze de ouders, helpen ze kledij kiezen, vullen ze kledijfiches van de gezinnen aan, verdelen ze de pamperpakketten
 • – 1 vrijwilliger staat wekelijks in voor logistieke ondersteuning : speelgoed afwassen, afwas doen, folders en flyers plooien
 • – 1 iemand is zowel co-begeleidster van de moedergroep vanuit Femma Praktische school als vrijwilligster tijdens de ontmoetingsactiviteiten in de vakantie
 • – 2 vrijwilligers zijn in opleiding in de pas opgestarte uitleendienst voor kindermateriaal : zij helpen het binnengekomen materiaal sorteren, nakijken, labelen
 • – 4 vrijwilligers zijn actief in de denk- en ondersteuningsgroep en helpen mee nadenken over de visie, missie en opdrachten van het inloopteam en zijn door ons aangesproken omwille van hun expertise op vlak van opvoedingsondersteuning, armoede, lokale context, agogiek
 • – 1 vrijwilliger is mede-verantwoordelijk voor de boekhouding
 • – En op 3 vrijwilligers kan het inloopteam beroep doen als het een beetje te veel wordt.

Wat drijft hen?
Enkele citaten:

 • – Iets doen voor een ander
 • – Zinvol bezig zijn
 • – We behoren tot een groep die ‘veilig’ is, waar we elkaar kunnen vertrouwen en waar het leuk is om naar toe te komen
 • – Het is hier een beetje een 2de thuis
 • – Ik word gezien als mens
 • – Ik mag mezelf zijn
 • – Ze accepteren me zoals ik ben

En wat drijft het inloopteam?
Het inzetten op vrijwilligers is een ‘persoonlijke’ keuze van het inloopteam Menen.
Daardoor krijgen we wel eens de opmerking of de vraag waarom we dit doen en waartoe de vrijwilligerswerking dient.
Het maakt ons kleine team sterker in wat we doen. We kunnen meer doen. We voelen ons gedragen.
Het houdt ons als inloopteam wakker over waar ouders in kansarmoede op botsen.
Door de aanwezigheid van de doelgroep zelf in onze werking als medewerker, behouden en versterken we de laagdrempeligheid van onze werking.
Het geeft ouders de kans om te groeien, evolueren en door te stromen naar andere organisaties, verenigingen, opleidingen en werk. Het vrijwilligerswerk in het inloopteam is ahw één van de eerste treden van de trap van de samenleving.
We geloven in talenten van mensen, ook al zijn die al jaren ondergesneeuwd, en willen een handje helpen om die terug naar boven te halen.

4 op de 5 kinderen poetsen niet zoals het hoort

Slechts 19 procent van de kinderen tot 6 jaar poetst de tandjes voldoende om tandbederf maximaal te voorkomen. Dat blijkt uit een enquête van CM bij 454 ouders. ‘We moeten poetsen leuk maken’, zeg Griet Rummens van CM.

kidtandpoetsBeginnen met poetsen voor de eerste verjaardag, minstens twee keer per dag de tanden poetsen en hulp van mama of papa bij het poetsen. Volgens een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn dat drie belangrijke voorwaarden om tandbederf te voorkomen. Kinderen die deze drie regels volgen, hebben dubbel zoveel kans om op de leeftijd van 3 à 4 jaar geen tandbederf te hebben.

Uit een CM-onderzoek blijkt nu dat maar 19 procent van de kinderen aan alle voorwaarden voldoet. Vooral de frequentie van poetsen laat te wensen over. Maar 29 procent van de kinderen tot 6 jaar komt aan twee keer per dag. 55 procent houdt het bij een keer per dag. 3 procent van de kinderen tussen 1 en 6 jaar poetst zelfs nooit. ‘Dat zijn verontrustende cijfers’, zegt Griet Rummens. ‘Het is heel belangrijk om al op jonge leeftijd te leren zorg dragen voor je gebit.’

Beter is het gelukkig gesteld met de startleeftijd van het poetsen. 80 procent van de mama’s en papa’s begint ermee voor de leeftijd van één jaar. De ouders geven ook aan hun kinderen vaak te helpen. 84 procent van de papa’s en mama’s poetst de tandjes minstens nog eens na.

Al lijkt dat niet altijd even vlot te verlopen. Bijna de helft van de ouders oordeelt dat tanden poetsen vlotter kan. Hun kinderen vinden tanden poetsen niet aangenaam, ze willen hun mond niet open doen, ze eten de tandpasta op, zuigen op de tandenborstel of ze willen veel liever zelf hun tanden poetsen.

‘De problemen duiken meestal op na de leeftijd van één jaar’, gaat Griet Rummens verder. ‘We merken dat ouders op dat ogenblik op zoek gaan naar middeltjes om tanden poetsen leuk te houden. CM wil daarbij helpen. In alle consultatiebureaus van Kind en Preventie en in de CM-kantoren delen wij de komende maanden stickers met mascotte Ben De Bever uit. Kinderen kunnen ze verzamelen door goed hun tanden te poetsen. Kinderen stimuleren zit vaak in kleine dingen. Laat hen mee hun tandenborstel kiezen, speel een kinderliedje af of geef als ouder het goede voorbeeld. Op de website van CM en Skoebidoe, de kinderservice van CM, vind je tips en een instructiefilmpje om aan de slag te gaan.’

Kind en Preventie kiest voor Paralax voor de werkplanning van 670 artsen

Om de personeelsplanning van 670 artsen, verdeeld over 232 locaties, te optimaliseren, heeft Kind en Preventie gekozen voor de planningstool van Paralax. Met de nieuwe softwareoplossing wordt een centrale planning, gebaseerd op beschikbaarheid en bekwaamheid, geautomatiseerde communicatie en de koppeling met AFAS-software mogelijk.

111_stethoscoopJaarlijks vinden er ruim 25.000 medische consulten plaats. De personeelsplanning verliep tot voorheen met Excel-sheets. Deze planningsmethode voldeed niet langer aan de eisen. De methode was foutgevoelig, bood weinig tot geen controle, geen KPI-rapportage en maakte het planproces complex, arbeidsintensief en tijdrovend. De nieuwe planningssoftware Rostar CAS optimaliseert de planning en maakt sturing op vooraf gedefinieerde KPI-criteria mogelijk. Daarnaast vereenvoudigt en automatiseert de software het overzicht van de beschikbaarheid van (freelance) artsen, waardoor het opvolgen van de aanwezigheid van artsen en het actief informeren van uurroosterwijzigingen eenvoudig via automatische communicatie plaatsvindt. Verder is het nieuwe planningssysteem gekoppeld met AFAS (HR) zodat ook de relevante medewerkersparameters en verloningscomponenten automatisch worden uitgewisseld.

“Paralax begreep onze vraag en uitdaging heel goed. De oplossing die zij bieden met de planningstool Rostar CAS beantwoordt aan al onze behoeften en gaat zelfs nog verder dan we durfden hopen”, zegt Björn Slegers, adjunct directeur van Kind en Preventie. “We merken dat er met de automatisatie van de personeelsplanning een dynamiek in het bedrijf ontstaat waarbij mensen getriggerd worden om zelf te ondernemen en innovatief te zijn. We zien dat de keuze voor Paralax echt het geloof in de toekomst versterkt bij onze werknemers.”

Sven Diddens, commercieel verantwoordelijke van Paralax België: “Het is onze uitdrukkelijke doelstelling de dienstverlening vanuit Kind en Preventie en haar klanten te ondersteunen met een krachtige planning- en analyse-tool. Door de vele rapportage- en analyse parameters kan het managementteam beter sturing geven aan de organisatie . Voor de medewerkers zal de planningstool zorgen voor een verhoogde, versnelde en efficiëntere communicatie via SMS en web-portal wat zal leiden tot een grotere betrokkenheid en een verhoogde medewerkerstevredenheid.”

De implementatie van Rostar CAS is onlangs gestart en zal naar verwachting in oktober worden afgerond.

Elektronisch dossier voor kinderen bij Kind en Gezin

LR-K&P-10-13- Berlaar-103

De medische gegevens van de kinderen die gezien worden op het consultatiebureau van Kind en Gezin moeten vanaf februari niet meer in een papieren medisch dossier genoteerd worden. Voortaan worden ze digitaal opgeslagen in het geïntegreerd elektronisch dossier.

Het dossier vormt een aanvulling op het bestaande elektronisch verpleegkundig dossier.

‘Deze nieuwe manier van werken voor artsen zal op termijn ook de overdracht van gegevens naar en van andere zorgverleners (huisarts, kinderarts, CLB) sterk vereenvoudigen’, meldt Kind en Gezin.

Het kindboekje, dat relevante gegevens bevat voor de ouders, blijft gewoon bestaan.

Een warme oproep voor de Warmste Week voor Kerst!

musicforlife-1B8XDroom jij er al jaren van om  samen met jouw collega’s, jouw consultatiebureau, jouw inloopteam, jouw vrijwilligers, jouw ouders, jouw moedergroep, je vrienden, je kennissen, je kinderen, je familie,… een actie op te zetten voor Music for Life en de opbrengst ervan in te laten zetten door Kind en Preventie voor onze ouders met kinderen?

Dit kan nu!

Registreer je actie op de website van Music for Life

Je vindt er alle informatie die je nodig hebt om een actie op te zetten, je te registreren en Kind en Preventie vzw als ‘goed doel’ te kiezen. In de lijst met ‘goede doelen’ vind je Kind en Preventie vzw terug onder ‘Welzijn’.

Laat je creatieve geest de vrije loop,
Geef je spetterende idee een kans,
Maak er een geweldige actie van,

Verwarm je tijdens de Warmste Week voor Kerst!

Onderzoeksproject ‘Vrijwilligers in Huizen van het Kind’

Kind en Preventie vzw is gestoeld op vrijwilligerswerk, dit is zo van bij de start van de organisatie. Ook bij de lancering van de Huizen van het Kind, zagen wij onmiddellijk een rol weggelegd voor onze vrijwilligers. De meerwaarde die wij van in het begin zagen, is nog voor de start van het onderzoeksproject op papier gezet naar aanleiding van een Focusdag in 2011. De meerwaarde die onze organisatie ziet in het werken met vrijwilligers wordt ook gedeeld door andere organisaties.

In 2012 is er op verschillende vlakken geëxperimenteerd, getest, overlegd en uitgezocht. Alle organisaties die tot nu toe meestappen in het verhaal van de Huizen van het Kind zijn het erover eens dat vrijwilligers voor zeer diverse taken kunnen ingezet worden, mits goede ondersteuning. Die ondersteuning was uiteraard reeds van belang in de ‘gewone’ consultatiebureauwerking, maar wij zien toch duidelijk nieuwe uitdagingen voor vrijwilligers die aangepaste ondersteuning vergen.

Lees hier het volledige rapport

 

Kind en Preventie in de Huizen van het Kind

Logo Huis van het kind

Kind en Gezin heeft in 2014, 118 Huizen van het Kind erkend. Kind en Preventie participeert actief in deze samenwerkingsverbanden, zowel naar inzet van personeel, als op vlak van vrijwilligers en de ontwikkeling van vernieuwende aanbodsvormen.

Meer info op: www.huizenvanhetkind.be