Kind en Preventie vzw | Haachtsesteenweg 579 bus 40 – 1031 Brussel | Tel. 02/229 50 10 - Fax 02/229 50 11 - Mail info@kindenpreventie.be

Consultatiebureaus

In het consultatiebureau kan je steeds terecht met al je vragen over de ontwikkeling en gezondheid van je kind.

Je bent er welkom tot je kind 3 jaar is, soms zelfs tot 6 jaar. Een multidisciplinair team staat in voor advies, controle en begeleiding.

Inloopteams

Een inloopteam biedt opvoedingsondersteuning aan jonge gezinnen met kinderen tot 6 jaar in een moeilijke leefsituatie.

Ook tijdens een zwangerschap staan onze inloopteams klaar met advies op maat.

Prenatale steunpunten

In onze prenatale steunpunten bereiken we maatschappelijk kwetsbare zwangeren die nergens anders terecht kunnen.

Medische onderzoeken, psycho-sociale ondersteuning en begeleide doorverwijzing naar reguliere diensten zijn kerntaken.