Kind en Preventie vzw | Haachtsesteenweg 579 bus 40 – 1031 Brussel | Tel. 02/229 50 10 - Fax 02/229 50 11 - Mail info@kindenpreventie.be

Huis van het Kind

Onderzoeksproject ‘Vrijwilligers in Huizen van het Kind’

Kind en Preventie vzw is gestoeld op vrijwilligerswerk, dit is zo van bij de start van de organisatie. Ook bij de lancering van de Huizen van het Kind, zagen wij onmiddellijk een rol weggelegd voor onze vrijwilligers. De…

Kind en Preventie in de Huizen van het Kind

Kind en Gezin heeft in 2014, 118 Huizen van het Kind erkend. Kind en Preventie participeert actief in deze samenwerkingsverbanden, zowel naar inzet van personeel, als op vlak van vrijwilligers en de ontwikkeling van vern…