Kind en Preventie vzw | Haachtsesteenweg 579 bus 40 – 1031 Brussel | Tel. 02/229 50 10 - Fax 02/229 50 11 - Mail info@kindenpreventie.be
Elektronisch dossier voor kinderen bij Kind en Gezin

Elektronisch dossier voor kinderen bij Kind en Gezin

28jan

LR-K&P-10-13- Berlaar-103

De medische gegevens van de kinderen die gezien worden op het consultatiebureau van Kind en Gezin moeten vanaf februari niet meer in een papieren medisch dossier genoteerd worden. Voortaan worden ze digitaal opgeslagen in het geïntegreerd elektronisch dossier.

Het dossier vormt een aanvulling op het bestaande elektronisch verpleegkundig dossier.

‘Deze nieuwe manier van werken voor artsen zal op termijn ook de overdracht van gegevens naar en van andere zorgverleners (huisarts, kinderarts, CLB) sterk vereenvoudigen’, meldt Kind en Gezin.

Het kindboekje, dat relevante gegevens bevat voor de ouders, blijft gewoon bestaan.

Categorie: Consultatiebureaus