Kind en Preventie vzw | Haachtsesteenweg 579 bus 40 – 1031 Brussel | Tel. 02/229 50 10 - Fax 02/229 50 11 - Mail info@kindenpreventie.be
Kind en Preventie kiest voor Paralax voor de werkplanning van 670 artsen

Kind en Preventie kiest voor Paralax voor de werkplanning van 670 artsen

03jul

Om de personeelsplanning van 670 artsen, verdeeld over 232 locaties, te optimaliseren, heeft Kind en Preventie gekozen voor de planningstool van Paralax. Met de nieuwe softwareoplossing wordt een centrale planning, gebaseerd op beschikbaarheid en bekwaamheid, geautomatiseerde communicatie en de koppeling met AFAS-software mogelijk.

111_stethoscoopJaarlijks vinden er ruim 25.000 medische consulten plaats. De personeelsplanning verliep tot voorheen met Excel-sheets. Deze planningsmethode voldeed niet langer aan de eisen. De methode was foutgevoelig, bood weinig tot geen controle, geen KPI-rapportage en maakte het planproces complex, arbeidsintensief en tijdrovend. De nieuwe planningssoftware Rostar CAS optimaliseert de planning en maakt sturing op vooraf gedefinieerde KPI-criteria mogelijk. Daarnaast vereenvoudigt en automatiseert de software het overzicht van de beschikbaarheid van (freelance) artsen, waardoor het opvolgen van de aanwezigheid van artsen en het actief informeren van uurroosterwijzigingen eenvoudig via automatische communicatie plaatsvindt. Verder is het nieuwe planningssysteem gekoppeld met AFAS (HR) zodat ook de relevante medewerkersparameters en verloningscomponenten automatisch worden uitgewisseld.

“Paralax begreep onze vraag en uitdaging heel goed. De oplossing die zij bieden met de planningstool Rostar CAS beantwoordt aan al onze behoeften en gaat zelfs nog verder dan we durfden hopen”, zegt Björn Slegers, adjunct directeur van Kind en Preventie. “We merken dat er met de automatisatie van de personeelsplanning een dynamiek in het bedrijf ontstaat waarbij mensen getriggerd worden om zelf te ondernemen en innovatief te zijn. We zien dat de keuze voor Paralax echt het geloof in de toekomst versterkt bij onze werknemers.”

Sven Diddens, commercieel verantwoordelijke van Paralax België: “Het is onze uitdrukkelijke doelstelling de dienstverlening vanuit Kind en Preventie en haar klanten te ondersteunen met een krachtige planning- en analyse-tool. Door de vele rapportage- en analyse parameters kan het managementteam beter sturing geven aan de organisatie . Voor de medewerkers zal de planningstool zorgen voor een verhoogde, versnelde en efficiëntere communicatie via SMS en web-portal wat zal leiden tot een grotere betrokkenheid en een verhoogde medewerkerstevredenheid.”

De implementatie van Rostar CAS is onlangs gestart en zal naar verwachting in oktober worden afgerond.

Categorie: algemeen