Kind en Preventie vzw | Haachtsesteenweg 579 bus 40 – 1031 Brussel | Tel. 02/229 50 10 - Fax 02/229 50 11 - Mail info@kindenpreventie.be

Inloopteams

Wat is een inloopteam?

Een inloopteam biedt opvoedingsondersteuning aan jonge gezinnen met kinderen tot 6 jaar in een moeilijke leefsituatie. Het gaat om gezinnen die omwille van een meervoudige problematiek (dreigen) uit de boot (te) vallen en bij wie de ontwikkelingskansen van de kinderen bedreigd worden. Ook tijdens een zwangerschap staan zij klaar met advies.

LR-K&P-09-20-Dansaert_0110Het kan gaan om kansarme gezinnen, vluchtelingen, mensen zonder papieren, personen met een handicap,… met vragen rond gezondheid en opvoeding van hun kind(eren).

Op regelmatige tijdstippen worden in een Inloopteam activiteiten georganiseerd voor ouders en kinderen.

Er zijn diverse groepswerkingen, spel- en ontmoetingsmomenten, uitstappen, informatiesessies, onthaalmomenten,…

Een inloopteam wil inspelen op de behoefte:

  • Aan een betrouwbare plaats waar de gezinnen en aanstaande ouders terecht kunnen.
  • Aan een persoon die luistert naar de vragen, verhalen, problemen van de ouders rond de opvoeding van hun kinderen.

Er wordt in de eerste plaats ruimte geschapen voor hun verhaal zonder dat er onmiddellijk hulpverlening opstart.

De vraag rond ondersteuning en opvoeding geeft aanleiding tot het aanreiken van concrete en praktische handvatten.

Sterke punten

  1. We geloven in de kracht van mensen.
  2. Een open en veilige omgeving.
  3. Methodisch onderbouwde werking.
  4. De dienstverlening is gratis.