Kind en Preventie vzw | Paviljoenstraat 1-5 – 1030 Brussel | Tel. 02/229 50 10 - Fax 02/229 50 11 - Mail info@kindenpreventie.be

Inloopteam Antwerpen

Onze medewerksters luisteren naar je verhaal en zoeken samen met jou en je partner naar wat jouw gezin kan verder helpen.

In het inloopteam Pothoek kan je terecht voor:

Ondersteuningsaanbod Praten over kinderen

Dit aanbod is een ondersteuningsmix van groepsgesprekken met informele momenten met de kinderen, zoals bijvoorbeeld samen eten; uitstappen en activiteiten samen met de kinderen; ondersteunende gesprekken met de mama’s en individuele ondersteuning tijdens huisbezoeken of contacten met andere diensten.

Procesgroep Abrith-n-Tarbía

In deze groep kan je jouw ervaringen met de opvoeding van je jonge kinderen delen met andere mama’s. Je zoekt samen naar een goede manier van omgaan met je kind en je leert van elkaar. In de groep worden allerlei thema’s besproken. Samen met de kinderen gaan we regelmatig op uitstap.

Triple P (Positive Parenting Program)

Bij het inloopteam kan je het groepsgerichte aanbod Triple P volgen. Tijdens de groepsbijeenkomsten komen thema’s aan bod zoals positief opvoeden, hoe gewenst gedrag aanmoedigen, hoe omgaan met stressvolle situaties. Na de groepsbijeenkomsten volgen ook een aantal individuele gesprekken.

Tijdens de verschillende groepsbijeenkomsten voorzien wij opvang voor kinderen onder 3 jaar.

Het Speelhuis

Het Speelhuis is een ontmoetingsplaats waar je samen met je kind kan spelen, samen mooie ervaringen kan delen. In Het Speelhuis breng je samen met andere ouders en hun kleine kindjes tijd door in een gezellige en ontspannen sfeer. Je kind kan er spelen met leeftijdsgenootjes en wennen aan nieuwe situaties. Dat maakt de overgang naar de kleuterschool gemakkelijker. Als ouder zie je jouw kind bezig en kan je praten met andere ouders.

Openingsuren
Het Speelhuis is wekelijks open op maandag van 13u tot 16u en op donderdag van 9u tot 12u.

Waar?
Pothoekstraat 112
2060 Antwerpen

De Speelbabbels

De Speelbabbel is een ontmoetingsplaats waar je samen met je kind kan spelen en samen mooie ervaringen kan delen.

Alle kinderen (0 tot 3 jaar) zijn welkom samen met hun ouder(s) of andere vertrouwde persoon (oma, opa, vaste oppas, pleegouder). Tijdens de schoolvakanties zijn ook kleuters welkom. Voor kinderen vanaf 6 jaar hebben we helaas geen speelgoed en geen aangepaste activiteiten.

Locatie
Op 3 locaties: Luchtbal, Linkeroever en Deurne

Luchtbal

Openingsuren
elke dinsdag van 9.30u tot 12u

Locatie
Columbiastraat 231
2030 Antwerpen

Bereikbaar met tram 6 (halte Groenendaallaan, dan nog 10 minuten wandelen) of met bus 23 (halte Venezuelastraat)

Deurne

Openingsuren
Elke donderdag van 9.30u tot 12u

Locatie
Merksemsesteenweg 26
2100 Deurne

Bereikbaar met tram 5 (halte Confortalei) en bus 33 (halte Lakborslei) en wandel 300 meter

Linkeroever

Openingsuren
Elke vrijdag van 9.30u tot 12u

Locatie
Hanegraefstraat 5
2050 Antwerpen

Bereikbaar met tram 2 – 3 – 5 – 15 (halte Halewijn)

Individuele gezinsondersteuning

Als een probleem te moeilijk is om in groep te bespreken of als je veel vragen hebt, kan je een apart gesprek vragen met een medewerkster van het inloopteam, bij jou thuis of in onze lokalen. Indien nodig, kunnen wij je doorverwijzen voor verdere hulpverlening.

Zorgafstemming

Soms kan je gezinssituatie zeer ingewikkeld zijn en word je overmand door problemen. Vaak komen er verschillende hulpverleners bij je over de vloer en zie je door het bos de bomen niet meer. Op jouw vraag kan een medewerkster van het inloopteam een rondetafel gesprek organiseren. Tijdens zo’n rondetafel gesprek proberen we samen met jou en de andere hulpverleners je vragen duidelijk te krijgen en betere hulp aan te bieden.

Formele samenwerkingsverbanden

  • Vrouwenwerking Protestants Sociaal Centrum
  • OCMW Antwerpen, Kansen voor kinderen
  • Kind en Gezin, regioteam Antwerpen Noord 1
  • Samenwerkingsverband inloopteams provincie Antwerpen
  • Bibliotheek Permeke
  • Lid van de stedelijke adviesraad opvoedingsondersteuning
  • Lid van het Antwerps netwerk ontmoetingsplaatsen
  • Lid van de netwerkstuurgroep integrale jeugdhulp – sectoroverleg Kind en Gezin

Inloopteam Antwerpen

Locatie
Pothoekstraat 112
2060 Antwerpen

Contact
Tel. 03 236 38 36
inloopteam.pothoek@kindenpreventie.be
www.inloopteams-antwerpen.be