Kind en Preventie vzw | Haachtsesteenweg 579 bus 40 – 1031 Brussel | Tel. 02/229 50 10 - Fax 02/229 50 11 - Mail info@kindenpreventie.be

Inloopteam Ronse

Concrete activiteiten met en voor de doelgroep

 • In het inloopteam Ronse kan je steeds terecht voor een gezellige babbel bij een tas koffie, een luisterend oor, specifieke opvoedingsvragen en informatie over andere diensten.
 • Elke dinsdagvoormiddag gaat een onthaal- en ontmoetingsmoment door voor gezinnen met kinderen tot 6 jaar.
 • Er is ook een onthaal- en ontmoetingsmoment elke vrijdag tijdens de openingsuren van de spelotheek.
 • Binnen de groepswerking wordt een zwangerschapsgroep, informatiedagen rond voeding en beweging en babymassage georganiseerd.
 • Af en toe vindt ook een occasionele activiteit zoals de uitstap naar de zee, het sinterklaasfeest, enz. plaats.
 • We bieden ook individuele ondersteuning en individuele prenatale begeleiding (in samenwerking met een vroedvrouw).
 • Op vraag van het gezin of een dienst kunnen we bemiddelen, doorverwijzen of een zorgafstemming organiseren.

Andere activiteiten naar netwerkontwikkeling en samenwerking

 • Coördinatie van het Huis van het Kind Ronse
 • voorzitter werkgroep opvoedingsondersteuning (Stedelijke Adviesraad voor welzijn)
 • lid van de werkgroep kansarmoede (Stedelijke adviesraad voor welzijn)
 • lid van de stuurgroep van de Stedelijke adviesraad voor welzijn
 • lid van de raad van bestuur van De Vrolijk Kring, een vereniging waar armen het woord nemen
 • lid van de stuurgroep van de sociale kruidenier Kaboes en De Geluksboom

SPEELPUNT

Openingsuren
Iedere vrijdagnamiddag van 15u00 tot 18u00 (speelgoed terug brengen kan ten laatste tot 17u45)

Locatie
Abeelstraat 35/0001
9600 Ronse
Tel. 0474/86.11.38
speelpunt@kindenpreventie.be

In de spelotheek kan je verantwoord en degelijk speelgoed ontlenen voor een periode van 3 weken. Afhankelijk van de mogelijkheden en de interesses kunnen kinderen van 0 tot 12 jaar samen met hun ouders een keuze maken uit het aangeboden spelmateriaal.

Voor een groot abonnement betaal je 10€ per jaar en mag je 6 stuks uitlenen per keer, voor een klein abonnement betaal je 8€ per jaar en mag je 4 stuks uitlenen per keer. Gezinnen die het OMNIO-statuut hebben bij de mutualiteit kunnen genieten van een korting.

Als lid van de spelotheek kan je, mits betaling van de waarborg en uitleentarief, ook de beschikbare volksspelen uitlenen voor thuis of voor allerhande groepsactiviteiten zoals een verjaardagsfeest, een babyborrel, een communie, enz.

Doelstellingen

 • een uitleendienst zijn voor degelijk en kwaliteitsvol spelmateriaal
 • het bieden van een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen.
 • Voorlichting en informatie geven i.v.m. speelgoed, opvoeding, zowel individueel als in groep.
 • Doorverwijzing naar andere diensten

inloopteam Ronse

Locatie
Abeelstraat 35 bus 001
9600 Ronse

Contact
Tel. 0474/74.42.45

hedwig.vandemergel@kindenpreventie.be