Kind en Preventie vzw | Haachtsesteenweg 579 bus 40 – 1031 Brussel | Tel. 02/229 50 10 - Fax 02/229 50 11 - Mail info@kindenpreventie.be

Over ons

Kind en Preventie vzw organiseert in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • 4 prenatale steunpunten
  • 231 consultatiebureaus voor het jonge kind
  • 5 inloopteams

Kind en Preventie vzw zorgt voor:

  • de organisatie van medische en psychosociale consulten
  • de uitbouw van opvoedingsondersteuning voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen
  • een geschikte huisvesting voor de servicepunten
  • de begeleiding van 4000 vrijwilligers
  • de tewerkstelling en ondersteuning van artsen en andere professionele medewerkers
  • een kwaliteitsvolle dienstverlening

Kind en Preventie vzw  ontwikkelt haar activiteiten in samenwerking met KAV, KVLV, markant en de Christelijke Mutualiteit.

Kind en Preventie

Paviljoenstraat 1-5
1030 Brussel

Tel 02 229 50 10
Fax 02 229 50 11
E-mail info@kindenpreventie.be