Kind en Preventie vzw | Haachtsesteenweg 579 bus 40 – 1031 Brussel | Tel. 02/229 50 10 - Fax 02/229 50 11 - Mail info@kindenpreventie.be

Historiek

De eerste raadplegingen ontstaan in het begin van de vorige eeuw op initiatief van dames uit de burgerij en van de vrouwenorganisaties die iets aan de situatie van de kinderen willen doen.

In 1919 worden deze privé-initiatieven van staatswege gesteund door het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (NWK – voorloper van Kind & Gezin).

In 1927 ontstaat de nationale dienst Moeder- en Kinderzorg KAV (voorloper van Kind en Preventie vzw) met als opdracht om de bestaande raadplegingen te groeperen, te begeleiden inzake administratie en boekhouding en hen te vertegenwoordigen in het NWK.

In 1983 splitst het NWK zich in een Vlaams beleid (Kind & Gezin) en een Waals beleid (ONE – Office de la Naissance et de l’ Enfance).

Eind 1993 stelt Kind & Gezin een strategisch plan preventieve kinderzorg op en legt de doelstellingen, de inhoud en organisatie van de preventieve kinderzorg vast. Kind & Gezin beslist de organisatie van de consultatiebureaus over te laten aan organiserende besturen.

Ter voorbereiding van de uitvoering van dit plan en na heel wat overleg beslissen de christelijke organisaties om met 4 partners, namelijk CM, KAV, KVLV en markant (vroeger CMBV) een nieuwe vzw op te richten. Op 12 juni 1995 wordt Kind en Preventie vzw geboren.

In 2007 komt er een nieuw decreet in de sector, namelijk het decreet opvoedingsondersteuning dat met zich meebrengt dat er ook in consultatiebureaus door de partnerorganisaties opvoedingsondersteuning wordt aangeboden zoals babymassage. Het decreet brengt ook lokaal wat te weeg en hieruit vloeien nieuwe behoeften naar boven. Het gevolg hiervan is een ontwerpnota van minister Vandeurzen met de aankondiging van een decreet preventieve gezinsondersteuning. In de ontwerpnota geeft de minister aan te willen starten met de oprichting van de Huizen van het Kind waarbij voor de consultatiebureaus een belangrijke rol is weggelegd.

In 2014 ging het decreet preventieve gezinsondersteuning in voege, wat een nieuwe mijlpaal zal inhouden voor de gehele preventieve gezondheidssector, en dus zeker en vast ook voor Kind en Preventie.