Kind en Preventie vzw | Haachtsesteenweg 579 bus 40 – 1031 Brussel | Tel. 02/229 50 10 - Fax 02/229 50 11 - Mail info@kindenpreventie.be

Kind en Gezin

Samenwerking met Kind en Gezin

Als organiserend bestuur van consultatiebureaus voor het jonge kind, prenatale steunpunten en inloopteams in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gaat Kind en Preventie vzw een specifieke samenwerking aan met Kind en Gezin.

Deze samenwerking situeert zich op bovenlokaal vlak en op lokaal niveau.

Bovenlokale samenwerking

Kind en Gezin:

  • stelt de normen op waaraan de preventiediensten (consultatiebureaus, de prenatale steunpunten en de inloopteams) moeten voldoen,
  • bepaalt het inhoudelijke zorgprogramma,
  • erkent en subsidieert de preventiediensten als aan de kwaliteitsnormen wordt voldaan,
  • inspecteert de werking.

Kind en Preventie vzw:

  • staat als organiserend bestuur in voor de inrichting en de uitbouw van de preventiediensten (consultatiebureaus, prenatale steunpunten en inloopteams),
  • is verantwoordelijk voor de infrastructuur,
  • verleent in de consultatiebureaus, de prenatale steunpunten en de inloopteams een kwaliteitsvolle dienstverlening aan gezinnen met jonge kinderen en kwetsbare zwangeren.
  • volgt het financieel beleid, het personeelsbeleid en het kwaliteitsbeleid op,
  • coördineert de vrijwilligerswerking in de preventiediensten.

Lokale samenwerking

Ook op lokaal niveau werken de medewerkers van Kind en Gezin en de medewerkers van Kind en Preventie vzw nauw samen.

Kind en Gezin stelt de regioverpleegkundige en de gezinsondersteuner ter beschikking van het consultatiebureau en de prenatale steunpunten.

Kind en Preventie vzw schakelt de artsen in en begeleidt de vrijwilligers die meewerken in het consultatiebureau en de prenatale steunpunten. Ook de medewerkers van de inloopteams worden aangesteld door het organiserend bestuur.