Kind en Preventie vzw | Haachtsesteenweg 579 bus 40 – 1031 Brussel | Tel. 02/229 50 10 - Fax 02/229 50 11 - Mail info@kindenpreventie.be

Missie

Kind en Preventie vzw is een middenveldorganisatie die consultatiebureaus, inloopteams en prenatale steunpunten organiseert om (toekomstige) ouders met hun kinderen van een voorschoolse leeftijd actief bij te staan in de ontwikkeling van hun kinderen en van hun ouderlijke competenties, waarbij we streven naar een kansrijke omgeving.

Rekening houdend met de vernieuwingen in de sector, hebben we de ambitie om in samenwerking met partners innovatieve ideeën, processen en projecten uit te werken.

Om deze opdracht waar te maken doen we beroep op geëngageerde, competente beroepskrachten (inclusief artsen) en vrijwilligers die op een positieve en professionele manier samenwerken.

Visie

Kind en Preventie vzw is een financieel gezonde organisatie die op een moderne manier is gestructureerd zodat effectiviteit en efficiëntie optimaal worden benut. Beroepskrachten, artsen en vrijwilligers beschouwen Kind en Preventie vzw als een leuke en aangename werkplek waarbij hun talenten en competenties kansen krijgen.

In onze samenwerkingsverbanden zijn we een betrouwbare partner omdat we handelen met kennis van zaken. Ieder beslissing toetsen we af aan duurzaamheid, zowel vanuit een langetermijnvisie als vanuit maatschappelijk en ecologisch standpunt.

(Toekomstige) ouders beschouwen Kind en Preventie vzw als een klantgerichte, open en eerlijke organisatie die niet (ver)oordeelt, maar steeds ondersteunend is.

Binnen de sector staan we bekend als een innoverende, jonge en lerende organisatie.