Kind en Preventie vzw | Paviljoenstraat 1-5 – 1030 Brussel | Tel. 02/229 50 10 - Fax 02/229 50 11 - Mail info@kindenpreventie.be

Agogisch begeleider te Gent (vervanging – 3/5 opdracht)

Het Inloopteam te Gent is een deelwerking van Kind en Preventie vzw en maakt deel uit van een netwerk van 15 inloopteams verspreid over Vlaanderen. Alle inloopteams zijn erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin.

Daarnaast maken de inloopteams deel uit van de lokale Huizen van het Kind.

Op een laagdrempelige, preventieve en integrale manier probeert een Inloopteam opvoedingsondersteunend te werken voor en met (toekomstige) gezinnen met kinderen tussen 0-6 jaar die in moeilijke en kwetsbare maatschappelijke situaties leven, bvb. vluchtelingen, generatiearme gezinnen, gezinnen zonder papieren, gezinnen die leven in sociaal isolement, …

Groepswerking, onthaal en individuele ondersteuning zijn 3 pijlers binnen de werking, aangevuld met lokale, specifieke activiteiten in functie van en rekening houdend met de lokale context.

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een agogisch begeleider (3/5 opdracht) met een vervangingscontract van 3 april 2018 tot en met april 2019.

Opdracht 

Als agogisch begeleider zal de focus van je opdracht liggen op:

 • Perinataal proefproject meehelpen ontwikkelen rond kwalitatieve zwangerschapsopvolging voor alle zwangeren maar met aandacht voor de meest kwetsbaren in de 1e lijn op wijkniveau (Rabot, Bloemekeswijk en Brugse Poort) samen met wijkgezondheidscentra, K&G….
 • Het versterken van ouders in hun ouderlijke competenties door middel van thematisch of procesgericht groepswerk, meer concreet perinataal groepsaanbod
 • Verzorgen van een laagdrempelig en warm onthaal: gezinnen concreet ondersteunen op verschillende levensdomeinen.
 • Organiseren en ondersteunen van spel- en ontmoetingsmomenten.
 • Individuele ondersteuning van gezinnen verzorgen, met in begrip van bemiddeling, doorverwijzing en zorgafstemming.
 • Initiatief nemen naar mogelijke samenwerkingen met lokale partners i.f.v. het leren kennen, bereiken en doorverwijzen van de doelgroep.
 • Participatie in lokale overlegplatformen i.f.v. signaleren naar beleid.

Competenties en attitudes

 • Empowerend werken (volgens Paulo Freire) is een belangrijk uitgangspunt in je handelen.
 • Een warme aanwezigheid en betrokkenheid zijn opvallende kenmerken bij jou (cfr. Andries Baart).
 • Je bent opmerkzaam voor de leefwereld van de doelgroep en je kunt op een gepaste wijze assertief opkomen voor de rechten van de doelgroep.
 • Planmatig en methodisch kunnen werken.
 • Je bent flexibel in doen en denken.
 • Je staat open voor diversiteit: anderstaligheid, sociale en etnisch-culturele diversiteit.
 • Je bent bereid om constructief samen te werken in het team.
 • Je kunt je eigen leiderschap opnemen en jezelf aansturen.
 • Je hebt een lerend vermogen.
 • Je werkt verbindend met mensen.
 • Je handelt respectvol en betrokken.
 • Je hebt een kritische ingesteldheid t.o.v. het eigen functioneren, het team functioneren en de maatschappij.

Profiel 

 • Diploma: Bachelor Sociaal Werk (voorkeur sociaal-cultureel werk) of bachelor in een menswetenschappelijke opleiding.
 • Ervaring met groepswerk en het werken met kwetsbare gezinnen is wenselijk.
 • Kennis van andere talen is een meerwaarde.

Aanbod 

 • Datum indiensttreding: vanaf 3 april 2018
 • Tewerkstellingsperiode: een tijdelijk contract van 22,8/38 van april 2018 tot en met april 2019
 • Standplaats: Bevrijdingslaan 88 Gent
 • Verloning volgens PC 319.01 – barema A1
 • Laptop en gsm
 • Een boeiende en uitdagende job binnen een aangenaam en dynamisch team

Solliciteren 

Kandidaturen ( CV + motivatiebrief) worden verwacht uiterlijk op 28 februari 2018 via mail naar sollicitaties.gent@kindenpreventie.be en gericht aan Katrien Willaert, coördinator Inloopteam. 

 • De sollicitatieprocedure zal bestaan uit een schriftelijke proef en een gesprek. Die zullen doorgaan begin maart 2018 .Indien nodig volgt er nog een tweede gesprek.
 • Meer info over het Inloopteam en de werking vindt u op de website: www.kindenpreventie.be/onze-werking/inloopteams/ of bij Katrien Willaert 09/217 02 96

Profiel:

 • Minimumleeftijd om als vrijwilliger te starten is achttien jaar
 • Van laaggeschoold tot hooggeschoold: we streven naar een gezond evenwicht
 • Grondige tot goede kennis van het Nederlands
 • Vrouwen en mannen, jong en oud, autochtoon en allochtoon: we streven naar een mix van mensen van verschillende origine en culturen
 • Interesse om te werken met ouders met jonge kinderen
 • Creatief en ondernemend
 • Teamspeler
 • Open voor diversiteit en meertaligheid
 • Tactvol, geduldig en verdraagzaam zijn
 • Discreet omgaan met informatie en beroepsgeheim respecteren

Functieomschrijving:

 • Je zorgt voor een warm onthaal, luistert en praat met de ouders
 • Je hebt aandacht voor de ouder-kindrelatie
 • Je creëert een sfeer van vertrouwen en wederzijds respect
 • Je maakt ouders wegwijs in de dienstverlening
 • Je organiseert het vlot verloop van de dienstverlening in het consultatiebureau
 • Je meet een weegt de kinderen
 • Je zorgt voor een goede hygiëne en netheid in het consultatiebureau
 • Je hebt een signaalfunctie naar arts, verpleegkundige, vrijwilligersverantwoordelijke
 • Je wil graag meewerken aan vernieuwende activiteiten (leeshoekje, taalstimulering, fotoboek maken…)

Wij bieden:

 • Een zinvolle tijdsbesteding in een aangename sfeer
 • Contacten met een ruime diversiteit van mensen
 • Vorming
 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen

Wij vragen:

 • Werktijden: flexibel in te vullen met een engagement van dagdeel (ongeveer 4u) per week

Wil jij onze volgende vrijwilliger worden?

Meld je aan: proeftuin@kindenpreventie.be