Kind en Preventie vzw | Paviljoenstraat 1-5 – 1030 Brussel | Tel. 02/229 50 10 - Fax 02/229 50 11 - Mail info@kindenpreventie.be

Artsen

Kind en Preventie werkt samen met meer dan 70 bediende-arten, en ruim 400 artsen op zelfstandige basis. Kind en Preventie is voortdurend op zoek naar nieuwe artsen voor Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hoe kan je als arts meewerken voor Kind en Preventie vzw?

1. Op het consultatiebureau

Je maakt samen met de verpleegkundige en de vrijwilliger deel uit van het CB-team en je verzekert het medisch-preventieve zorgaanbod ten aanzien van jonge kinderen van 0 tot 3 jaar.

Je takenpakket bestaat voornamelijk uit:

 • Anamnese en medisch preventief onderzoek van het jonge kind.
 • Vaccinaties.
 • Doorverwijzingen naar de curatieve sector bij vastgestelde problemen.
 • Ondersteuning bieden aan ouders door middel van gerichte adviezen en informatie.
 • Signaalfunctie opnemen.
 • Je neemt op regelmatige basis deel aan bijscholingen en aan multidisciplinair overleg.

2. Op het prenataal steunpunt

De prenatale steunpunten zijn opgericht als vangnet voor kwetsbare aanstaande ouders die niet worden opgevolgd in de reguliere medische prenatale sector. Samen met de verpleegkundige en de vrijwilliger maak je deel uit van een team.

Je takenpakket bestaat voornamelijk uit:

 • De primaire medische begeleiding van de zwangere vrouwen (K.O. en labo).
 • Toeleiding naar de reguliere medische sector.
 • Bespreken van eventuele contraceptieve maatregelen in kader van gezinsplanning postpartum.
 • Actief meebouwen aan een netwerk van reguliere medische centra
 • Je neemt op regelmatige basis deel aan bijscholingen en aan multidisciplinair overleg.

Je profiel

Je bent afgestudeerd als arts of als doctor in de genees-, heel- en verloskunde. Een specialisatie in de jeugdgezondheidszorg of pediatrie is een pluspunt. Je staat open voor diversiteit en hebt interesse in de preventieve geneeskunde.

Wat kan Kind en Preventie vzw je bieden?

Bij Kind en Preventie vzw kan je terecht voor een tewerkstelling op maat:

 • Als vervangarts, indien je sporadisch wil meewerken ter vervanging van de titularisarts.
 • Als zelfstandige arts, indien je op vaste basis wenst mee te werken.
 • Als arts-bediende, indien je minimum 3 zittingen per week kan opnemen.
 • Alvorens je start, kan je een praktijkstage volgen bij een mentorarts. Het is wenselijk dat je ook de inscholingscursus volgt die door Kind & Gezin wordt georganiseerd.