Kind en Preventie vzw | Haachtsesteenweg 579 bus 40 – 1031 Brussel | Tel. 02/229 50 10 - Fax 02/229 50 11 - Mail info@kindenpreventie.be

Vrijwilliger consultatiebureau

Voor Kind en Preventie vzw vormt de inzet van vrijwilligers een absolute meerwaarde.

Deze meerwaarde is op de eerste plaats voelbaar voor de gebruikers van onze consultatiebureaus. Bij ieder bezoek aan het consultatiebureau krijgen ouders met jonge kinderen een warm onthaal.

De vrijwilliger draagt er toe bij dat ouders met jonge kinderen op een vlotte en aangename manier verder geholpen worden. Het consultatiebureau is voor veel ouders dé plaats bij uitstek waar zij andere jonge gezinnen ontmoeten.

In de wachtzaal komen spontaan gesprekken op gang over de kinderen, over opvoeden en over de vragen en twijfels die elke ouder in het dagelijks omgaan met kinderen wel eens ervaart. Een positieve interactie met ouder en kind staat steeds centraal.

Daarnaast hebben de vrijwilligers een belangrijke signaalfunctie naar de arts en verpleegkundige. Kortom, de vrijwilligers van de consultatiebureaus voor het jonge kind zijn daardoor onmisbaar voor de succesvolle dienstverlening van Kind en Preventie vzw.

Profiel:

 • Minimumleeftijd om als vrijwilliger te starten is achttien jaar
 • Van laaggeschoold tot hooggeschoold: we streven naar een gezond evenwicht
 • Grondige tot goede kennis van het Nederlands
 • Vrouwen en mannen, jong en oud, autochtoon en allochtoon: we streven naar een mix van mensen van verschillende origine en culturen
 • Interesse om te werken met ouders met jonge kinderen
 • Creatief en ondernemend
 • Teamspeler
 • Open voor diversiteit en meertaligheid
 • Tactvol, geduldig en verdraagzaam zijn
 • Discreet omgaan met informatie en beroepsgeheim respecteren

Functieomschrijving:

 • Je zorgt voor een warm onthaal, luistert en praat met de ouders
 • Je hebt aandacht voor de ouder-kindrelatie
 • Je creëert een sfeer van vertrouwen en wederzijds respect
 • Je maakt ouders wegwijs in de dienstverlening
 • Je organiseert het vlot verloop van de dienstverlening in het consultatiebureau
 • Je meet een weegt de kinderen
 • Je zorgt voor een goede hygiëne en netheid in het consultatiebureau
 • Je hebt een signaalfunctie naar arts, verpleegkundige, vrijwilligersverantwoordelijke
 • Je wil graag meewerken aan vernieuwende activiteiten (leeshoekje, taalstimulering, fotoboek maken…)

Wij bieden:

 • Een zinvolle tijdsbesteding in een aangename sfeer
 • Contacten met een ruime diversiteit van mensen
 • Vorming
 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen

Wij vragen:

 • Werktijden: flexibel in te vullen met een engagement van dagdeel (ongeveer 4u) per week

Wil jij onze volgende vrijwilliger worden?

Meld je aan: info@kindenpreventie.be