Kind en Preventie vzw | Haachtsesteenweg 579 bus 40 – 1031 Brussel | Tel. 02/229 50 10 - Fax 02/229 50 11 - Mail info@kindenpreventie.be
Vrijwilligers in het inloopteam Menen

Vrijwilligers in het inloopteam Menen

01sep

Wie zijn ze? 
vrijwilligersmenenSinds 2002 werkt het Inloopteam Menen met vrijwilligers. Ze startten met 2 vrijwilligers voor de kinderopvang tijdens de moedergroep. Stilaan groeide de groep voor verschillende onderdelen van de werking: het Ruilhoekje, logistiek, klusjes, …
Momenteel staat de teller op 17: 15 vrijwilligers zijn al geroutineerd, 2 vrijwilligers zijn ‘in opleiding’.
Kenmerkend voor de groep is de grote differentiatie:

 • – mama’s die vroeger naar de groepswerking kwamen -) doelgroepvrijwilligers
 • – bewoners van ‘Eigen Woonst’ (dienst begeleid wonen psychiatrie), cliënten van Maatwerk-groep Ubuntu (mensen met een beperking) -) kwetsbare vrijwi lligers
 • – mensen die we aanspraken omwille van hun kennis en expertise
 • – mensen die zichzelf spontaan aanboden om een handje te helpen indien nodig

Omwille van deze grote differiëntatie is ook de aanpak, coaching en ondersteuning heel gedifferiënteerd; gaande van werkvloerbegeleiding, coachingsgesprekken, instrueren, infomomenten tot uitwerken van inhoudelijke nota’s.
Het is balanceren tussen nabij zijn, opvolgen, meedoen tot loslaten, openstaan voor feedback en bijsturing. Intensief, uitdagend, soms frustrerend maar o zo verrijkend.

Wat doen ze?
vrijwilligersmenen2In verschillende onderdelen van de werking zijn de vrijwilligers aan de slag.

 • – 2 vrijwilligers staan in voor de tweewekelijkse kinderopvang : de kindjes verversen, soep geven, meespelen met wat de kinderen zelf aanreiken, kinderen laten kennismaken met nieuw speelgoed,  samen dansen, voorlezen
 • – 3 vrijwilligers zetten hun schouders onder het Ruilhoekje en de Pamperbank : iedere maandagvoormiddag staan ze in voor het sorteren van de binnengekomen kinderkledij, rekken op orde zetten, …. In de namiddag ontvangen ze de ouders, helpen ze kledij kiezen, vullen ze kledijfiches van de gezinnen aan, verdelen ze de pamperpakketten
 • – 1 vrijwilliger staat wekelijks in voor logistieke ondersteuning : speelgoed afwassen, afwas doen, folders en flyers plooien
 • – 1 iemand is zowel co-begeleidster van de moedergroep vanuit Femma Praktische school als vrijwilligster tijdens de ontmoetingsactiviteiten in de vakantie
 • – 2 vrijwilligers zijn in opleiding in de pas opgestarte uitleendienst voor kindermateriaal : zij helpen het binnengekomen materiaal sorteren, nakijken, labelen
 • – 4 vrijwilligers zijn actief in de denk- en ondersteuningsgroep en helpen mee nadenken over de visie, missie en opdrachten van het inloopteam en zijn door ons aangesproken omwille van hun expertise op vlak van opvoedingsondersteuning, armoede, lokale context, agogiek
 • – 1 vrijwilliger is mede-verantwoordelijk voor de boekhouding
 • – En op 3 vrijwilligers kan het inloopteam beroep doen als het een beetje te veel wordt.

Wat drijft hen?
Enkele citaten:

 • – Iets doen voor een ander
 • – Zinvol bezig zijn
 • – We behoren tot een groep die ‘veilig’ is, waar we elkaar kunnen vertrouwen en waar het leuk is om naar toe te komen
 • – Het is hier een beetje een 2de thuis
 • – Ik word gezien als mens
 • – Ik mag mezelf zijn
 • – Ze accepteren me zoals ik ben

En wat drijft het inloopteam?
Het inzetten op vrijwilligers is een ‘persoonlijke’ keuze van het inloopteam Menen.
Daardoor krijgen we wel eens de opmerking of de vraag waarom we dit doen en waartoe de vrijwilligerswerking dient.
Het maakt ons kleine team sterker in wat we doen. We kunnen meer doen. We voelen ons gedragen.
Het houdt ons als inloopteam wakker over waar ouders in kansarmoede op botsen.
Door de aanwezigheid van de doelgroep zelf in onze werking als medewerker, behouden en versterken we de laagdrempeligheid van onze werking.
Het geeft ouders de kans om te groeien, evolueren en door te stromen naar andere organisaties, verenigingen, opleidingen en werk. Het vrijwilligerswerk in het inloopteam is ahw één van de eerste treden van de trap van de samenleving.
We geloven in talenten van mensen, ook al zijn die al jaren ondergesneeuwd, en willen een handje helpen om die terug naar boven te halen.

Categorie: Geen categorie